De ritmekaart

Een objectieve kijk op huilen, slaapjes, voedingen, ontlasting

DE RITMEKAART

Als je baby veel huilt, slecht slaapt of het moeilijk heeft, kan het nuttig zijn zijn ritme eens in kaart te brengen om een objectieve kijk te krijgen op het functioneren van je baby. Gedurende minstens 3 dagen noteer je hoe het dagritme van je baby eruit ziet wat betreft slapen, huilen, voeding en ontlasting. Het lijkt veel werk maar gaat eigenlijk best vlot aan de hand van de Ritme-kaart en een rood, oranje en groen potlood. 

Moest je je afvragen of je je baby mag troosten als hij huilt en of dit een foute interpretatie van de feiten kan geven: twijfel geen moment... troost, knuffel, wieg en koester je kleine schat en draag hem gerust de hele dag bij je.

HOE GEBRUIK JE DE RITMEKAART?

Print eerst de Ritmekaart af. Hierop vind je 3 dagen, per half uur onderverdeeld.

 • Maak hele of halve uren waarop je baby slaapt groen 
 • Maak deze waarop je baby onrustig en huilerig maar troostbaar is oranje
 • Maak de momenten van ontroostbaar huilen rood (*)

Onder het rooster is er ruimte voor bijzonderheden

 • ​Duid elke Voeding aan met een V onder het betreffende uur
 • Duid elke Ontlasting aan met een O onder het betreffende uur
 • Duid elke natte luier aan met een P (Plassen)
 • Ook belangrijke veranderingen/situaties kan je hier noteren, zoals: in slaap gevallen in de auto of in de drager, vaccinatie, voedingsaanpassing, start medicatie, erg drukke omgeving,...

Opmerking: Inkleuren hoeft niet, een lijn trekken volstaat. Op wakkere, tevreden momenten, hoef je niets in te vullen.

NUT VAN DE RITMEKAART?

 • Je krijgt een objectieve weergave van de feiten: Op sommige dagen ben je zo uitgeput dat een half uur huilen eindeloos lijkt te duren, terwijl je het op andere dagen net wat beter aankan om je baby enkele uren te troosten. Terugkijken op een week en alles onthouden is vaak erg moeilijk. 
 • Wanneer je hulp inroept van een arts of andere behandelaar, krijgt deze meteen een beeld over het patroon waarin je kindje functioneert
 • Als er behandeling wordt opgestart, voeding wordt veranderd of medicatie wordt toegediend kan je beter en objectiever evalueren wat er precies verandert en wat niet.

WAT LEER JE UIT DE RITMEKAART?

 • SLAPEN: Hoeveel uur/dag slaapt je baby?
  --> kijk hier om te bekijken hoeveel een baby gemiddeld slaapt)
 • HUILEN: Hoeveel uur/dag huilt je baby en wanneer vooral? (tijdens of na een voeding, voor een ontlasting, op het einde van de dag,...)
  --> (download de gratis video-cursus voor meer info over het huilgedrag)
 • RITME: Is er enige regelmaat in slaapjes, voedingen, ontlastingen, huilgedrag ?
  ->  een pasgeboren baby heeft z'n eigen ritme en is nog niet zo regelmatig. Elke dag kan er nog anders uitzien. Pin je dus niet vast op vaste voedings- of slaaptijden, maar volg gerust het ritme van je kindje. Toch zijn er omstandigheden waarbij een baby over z'n grenzen kan gaan en het ritme volledig zoek geraakt.  In de ​lessenreeks 'Happy Baby Happy Mama' ga ik uitgebreid op in op wat je voor je baby kan doen in dat geval.