Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.  
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht!

Anja Caers - PRIVACY VERKLARING 2018
Laatste update: 11 nov. 2018

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over mij

De website www.happybabycoach.com wordt beheerd door Anja Caers en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Mijn gegevens zijn:
Anja Caers
Turnhoutsebaan 34
2390 Oostmalle

VOF HAPPYBABYCOACH
Ondernemingsnummer : BE 0670540511

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij je online aanmeldt voor de gratis videocursus, via deze website het contactformulier invult of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om je gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer of skypeadres;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats
 • Beroep 

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Als je je hebt ingeschreven voor de 'Nieuwsbrief (gratis tips)' met je naam en e-mailadres gebruiken we die voor het verzenden van nieuwtjes en tips i.v.m. zwangerschap, moederschap en je baby.
 • We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het inschrijven in de nieuwsbrief, niet met gegevens die via onze contactformulieren binnengekomen zijn.
 • De nieuwsbrief wordt maximaal 4x  per maand verstuurd.
 • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
 • Je naame-mailadres en telefoonnummer en/of skypeadres die jij invult bij een contactformulier, worden opgeslagen in ons CRM-systeem maar enkel in ons e-mailmarketingsysteem gezet als je klant bij ons wordt.  
 • Voor lezingen, events of voordrachten vraag ik naar je beroep als je als professional komt. Je bent vrij dit in te vullen. Deze informatie heeft enkel als doel mijn lezing meer naar jou toe te kunnen spitsen.
 • Bij individuele consulten (of skype-sessies), worden je gegevens (of die van je kindje) verwerkt in onze pati√ęntendossiers. Ik verwijs je in dit geval door naar de privacyverklaring  omtrent deze gegevens op de website van het ACVO-Health Centrum

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.


Met wie delen we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van ActiveCampaign.
De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.
Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het inschrijven in de nieuwsbrief, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.
Voor technische ondersteuning maken wij gebruik van een externe IT-specialiste.

Wanneer je je aanmeldt voor een workshop, worden je persoonsgegevens (naam, email, telefoonnummer) naar de betrokken docent doorgestuurd. Hoewel de correspondentie steeds gaat via info@happybabycoach, kan het belangrijk zijn dat de docent in geval van dringendheid de personen die ingeschreven zijn in diens les rechtstreeks kan verwittigen.
De verdere correspondentie gaat over info@happybabycoach.  Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
Alle betrokken partijen (Anja Caers, technische/logistieke ondersteuning, en docent) hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend betreffende persoonsgegevens, gezondheidsgegevens of gedeelde informatie die zij verkregen via Happybabycoach, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.happybabycoach.com. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je in het systeem onmiddellijk op niet actief gezet. Je gegevens worden echter niet volledige verwijderd omdat ActiveCampaign wil verhinderen dat je gegevens terug zouden ingegeven worden. Als je wil dat alles verwijderd wordt, stuur dan een mail naar acvo-anja.caers@telenet.be.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via acvo-anja.caers@telenet.be

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.  
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht!

ANJA CAERS - PRIVACY VERKLARING 2018
Laatste update: 11 nov. 2018

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

error: Deze content is beschermd