De ritmekaart

Een objectieve kijk op huilen, 
slaapjes, voedingen, ontlasting

De ritmekaart

Als je baby veel huilt, slecht slaapt of het moeilijk heeft, kan het nuttig zijn zijn ritme eens in kaart te brengen om een objectieve kijk te krijgen op het functioneren van je baby. Gedurende minstens 3 dagen noteer je hoe het dagritme van je baby eruit ziet wat betreft slapen, huilen, voeding en ontlasting. Het lijkt veel werk maar gaat eigenlijk best vlot aan de hand van de Ritme-kaart en een rood, oranje en groen potlood. 

Hoe gebruik je de ritmekaart?

Print eerst de Ritmekaart af. Hierop vind je 3 dagen, per half uur onderverdeeld.

 • Maak hele of halve uren waarop je baby slaapt groen
 • Maak deze waarop je baby onrustig en huilerig maar troostbaar is oranje
 • Maak de momenten van ontroostbaar huilen rood (*)

Onder het rooster is er ruimte voor bijzonderheden

 • Duid elke Voeding aan met een V onder het betreffende uur
 • Duid elke Ontlasting aan met een O onder het betreffende uur
 • Duid elke natte luier aan met een P (Plassen)
 • Onder het rooster vind je ruimte om situaties of bijzonderheden te noteren, zoals:
  • in slaap gevallen in de auto/ in de drager/armen/in eigen bedje
  • wakker in het wippertje/op het speelkleed/in mama's of papa's armen
  • bijzonderheden: vaccinatie/voedingsaanpassing, start medicatie, erg drukke omgeving,...
  • baby ouder dan 4 maanden: zuiggewoonten (F: fopspeen, D: duim of vingerzuigen)

Opmerking: Inkleuren hoeft niet, een lijn trekken volstaat. Op wakkere, tevreden momenten, hoef je niets in te vullen.

Nut van de ritmekaart?

 • Je krijgt een objectieve weergave van de feiten: op sommige dagen ben je zo uitgeput dat een half uur huilen eindeloos lijkt te duren, terwijl je het op andere dagen net wat beter aankan om je baby enkele uren te troosten. Terugkijken op een week en alles onthouden is vaak erg moeilijk en subjectief.
 • Wanneer je hulp inroept van een arts of andere behandelaar, krijgt deze meteen een beeld over het patroon waarin je kindje functioneert.
 • Als er behandeling wordt opgestart, voeding wordt veranderd of medicatie wordt toegediend kan je beter en objectiever evalueren wat er precies verandert en wat niet.Heb je nood aan concrete tips & handvatten hierrond?

Dan bieden de volgende cusussen jou houvast

:

  Happy Baby Wijzer (0-4 maanden) 

Liefdevol Zelfstandig Slapen (4 maanden - 4 jaar) 

error: Deze content is beschermd